Často kladené dotazy

Zde odpovídáme na nejčastější dotazy k projektu CENTRAL. Nenajdete-li zde odpověď, neváhejte nám napsat na central@mlp.cz.

Projekt CENTRAL je nějaká novinka? My používáme Souborný katalog ČR jako primární zdroj katalogizačních záznamů už dlouho. 

Projekt CENTRAL existuje od roku 2019. Jeho smyslem je garantovat kvalitní a rychlou katalogizaci beletristických novinek vydaných v ČR. 

Pokud vám Souborný katalog ČR nabídne víc katalogizačních záznamů ke stejnému titulu, můžete si samozřejmě vybrat, který použijete. V každém případě byste však brzy po vydání novinky u velkých českých nakladatelství měli v Souborném katalogu najít dobře zpracovaný záznam projektu CENTRAL. 

Záznamy si ze Souborného katalogu ČR nebo České národní bibliografie samozřejmě stahujeme. Ale nevíme, pocházejí-li z projektu CENTRAL. Máme se o to zajímat? A jak? 

Stahujte katalogizační záznamy i dále, jak jste zvyklí. Více než 70 % záznamů beletrie pochází právě od nás. Naše záznamy poznáte podle sigly ABG001 ve formátu MARC 21 v poli 040$a. V Souborném katalogu ČR v poli 900 také naleznete informaci o tom, z které knihovny byl záznam převzat. 

Pokud vám Souborný katalog ČR nabídne víc katalogizačních záznamů ke stejnému titulu, můžete si samozřejmě vybrat, který použijete. V každém případě byste však brzy po vydání novinky u velkých českých nakladatelství měli v Souborném katalogu najít dobře zpracovaný záznam projektu CENTRAL. 

Jak dlouho po vydání můžeme katalogizační záznam očekávat v Souborném katalogu ČR?

Snažíme se proces nákupu a katalogizace maximálně urychlit. Záznam byste měli mít k dispozici v rozmezí 3-7 dnů od vydání titulu. 

Proč vůbec projekt CENTRAL existuje? Vždycky přece můžeme použít katalogizační záznam, který připravila a sdílí jiná knihovna.  

Pokud existují k titulu jiné katalogizační záznamy, můžete je samozřejmě využít.

Smyslem projektu CENTRAL je garantovat, že katalogizační záznam k většině nově vydaných beletristických knih budete mít včas a v dobré kvalitě.

Co když najdeme v záznamu chyby? Máme vám to sdělit? 

Snažíme se chyby nedělat, ale když už se stanou, určitě o nich chceme vědět. Napište nám prosím na central@mlp.cz.

Mohli byste rovnou vyznačovat, že titul patří do série? Je to důležitá služba pro cílového čtenáře.

Ano, to děláme. Informace o cyklech a sériích jsou v tagu 787. Do starších titulů cykly a označení dílů průběžně doplňujeme.

Jak v MLP vznikají anotace, kdo je dělá a jak?

Anotace vytvářejí věcní katalogizátoři. V minulých letech byla v MKP většina anotací unikátních, ale to byl čas knihy číst. V projektu Central jde však mimo jiné o rychlost zpracování. Nelze napsat kvalitní anotaci za 2 hodiny, což je norma na věcné zpracování. Proto unikátní anotace tvoříme u kvalitních titulů, u ostatních přebíráme nakladatelské anotace.

Uvítali bychom také zpracování naučné literatury.

MKP se rozhodla jít cestou vytváření katalogizačních záznamů beletrie. Co se týká naučné literatury, zpracování Národní knihovny (spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Vědeckou knihovnou v Olomouci, tedy sdílená katalogizace Cluster) nám plně vyhovuje.

Co jste jako MLP museli udělat pro to, abyste mohli katalogizovat i pro nás?

Vzhledem k tomu, že jsme vytvořili vlastní systém k již existujícímu unikátnímu knihovnickému systému (Koniáš), to byl tedy především vývoj systému: Marcipán je editor MARCu 21, v němž vytváříme záznamy určené nejen pro nás, ale i pro ostatní knihovny. Došlo k naprosté změně v pracovních postupech – změna se dotkla jak oddělení akvizice (nakupujeme průběžně včetně víkendu), tak oddělení katalogizace – nakupují se obvykle 2 svazky, aby probíhala synchronně jmenná i věcná katalogizace. Činnosti na sebe průběžně navazují, kniha jde „z ruky do ruky“. To vše, abychom co nejvíce urychlili čas zpracování. Bohužel se zkrácení dotýká i času, který mají věcní katalogizátoři na vytvoření anotace. Proto je jich méně unikátních. V neposlední řadě byla nutná série jednání s pracovníky Národní knihovny, aby data splňovala požadované normy a standardy a aby je měl Souborný katalog ČR (resp. báze ČNB) co nejdříve k dispozici.

Jak je pravděpodobné, že projekt poběží dlouhodobě? Nemůže se stát, že ho ukončíte?

Projekt CENTRAL přímo navazuje na Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030. Sdílená katalogizace je jednou z jejích priorit. Předpokládáme proto dlouhodobé trvání projektu.