Jak to funguje?

Městská knihovna v Praze zajistí rychlé zpracování novinek beletrie největších českých vydavatelství a poslouží jako zdroj kvalitních záznamů pro ostatní knihovny. Tím předejdeme vícenásobnému zpracování stejných titulů, a to šetří čas, který můžete věnovat něčemu jinému.

Realizace projektu v celostátním měřítku je umožněna díky úzké spolupráci s Národní knihovnou ČR: k záznamům beletrie se pracovníci knihoven dostanou obvyklou cestou – jejich stažením z České národní bibliografie nebo ze Souborného katalogu ČR.

Knihovny, které nemají báze SKC nebo ČNB dosud nastaveny jako zdroj pro stahování záznamů přes Z39.50, najdou informace zde. Záznamy z Městské knihovny v Praze poznáte podle sigly ABG001 ve formátu MARC 21 v poli 040$a. V Souborném katalogu ČR v poli 900 také naleznete informaci o tom, z které knihovny byl záznam převzat.

Pracovníci Národní knihovny ČR věnovali velké množství energie a trpělivosti během pilotního ladění postupů a nastavení standardů pro zpracování záznamů. Přesto se může stát, že uděláme v záznamu chybu, a proto velice oceníme vaši zpětnou vazbu na adrese central@mlp.cz.

Těšíme se na spolupráci s vámi!